ELFDE GENERATIE

 

 

De Van der Sluis-site is inmiddels volledig vernieuwd en aangevuld. Het resultaat is te vinden vanaf de nieuwe startpagina. Gegevens over de hiernavolgende tak van de familie vindt u daar op de nieuwe pagina’s voor de kinderen van Wytze Arends,  Jacob Arends, Jan Arends, Kornelis Arends, Alle Arends en Luitzen Arends van der Sluis.

 

 

4.1.6.1.1      ELISABETH (WYTZES)

 

8-10-1870 Terwispel - 15-7-1960 Ureterp

ongehuwd                  

 

1. Wytze 27-12-1893 - 7-1-1894 Lippenhuizen

 

Na de dood van Elisabeth Wytzes is de volgende staat opgemaakt:

De ondergetekende, Jan Bijlsma, beëdigd makelaar en taxateur in roerende goederen, wonende te Gor­redijk, verklaart te hebben ge­waardeerd de volgende roerende goederen, behorende tot de nala­tenschap van mej. E.van der Sluis, gewoond hebbende te Ureterp en al­daar overleden 15 juli 1960, t.w.: een gouden oorijzer met knoppen f 159.-, ­zilveren schaar f  10.­-, twee zilveren knipjes f 6.­-, oude zilveren ketting f 1.25, zilveren munten f 7.-, gebroken roomlepel f 1.­-, totaal f 184.25

 

pietje_0002-001-2http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2011%20416xx_bestanden/image004.jpg

Elisabeth Wytzes, Rechts met haar zuster Hylkje

 

 

4.1.6.1.2      AREND (WYTZES)                                                       boer

14-3-1872 Kortezwaag - 4-3-1946 Jubbega

x Klaske JANSMA, Opsterland 19-5-1899

6-3-1674 Nijega - 20-10-1951 Jubbega

dv Berend Jansma en Antje van der Schaaf

 

1. Wytze 18-2-1900 - 17-11-1909 Lippen­huizen

2. Anna 5-11-1901 Lippenhuizen - 20-6-1962 De Veenhoop

x Andries Helfrich, boer, Opsterland 6-5-1926

3. Berend 21-3-1905 Lippenhuizen - 14-7-1961 Heerenveen, boekhouder

4. Geeltje 6-7-1911 Lippenhuizen - 23-3-2005 Heerenveen

x Marten Bouma, boer, Opsterland 8-2-1940

 

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2011%20416xx_bestanden/image006.jpg

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2011%20416xx_bestanden/image008.jpg

 

vlnr: Berend, Arend Wytzes, Anna, Klaske Jansma en Geeltje

schoolfoto van de jong overleden Wytze

 

4.1.6.1.3      YTJE (WYTZES)

 

4-9-1673 Terwispel - 28-9-1966 Hemrik

x Jan DE KLEINE, arbeider, Opsterland 10-5-1901

2-7-1870 Bakkeveen - 4-1-1907 Jubbega

zv Hinke Jans de Kleine en Hendrikje Jans Sikkema

 

1.Hendrikje (1902) 2. Wytze

 

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2011%20416xx_bestanden/image010.jpg

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2011%20416xx_bestanden/image012.jpg

 

Ytje Wytzes met zoon Wytze en dochter Hendrikje de Kleine

 

Hylkjen Wytzes met echtgenoot Gosse Koopmans en dochters Antje en Geeske

 

4.1.6.1.4      HYLKJEN (WYTZES)

 

14-6-1875 Terwispel - 20-9-1959 Kortezwaag

x Gosse KOOPMANS, arbeider, Opsterland 15-5-1903

15-11-1870 Lippenhuizen - 11-6-1938 Lippen­huizen

zv Ernst Jans Koopmans en Albertje Wijtzes Binsma

 

1. Antje  2. Geeske

 

4.1.6.1.6      GEELE (WYTZES)                                                       boer

 

13-4-1877 Kortezwaag - 14-12-1930 Lippenhuizen

x Gerritje DE VRIES, Opsterland 5-5-1904

28-9-1878 Kortezwaag - 23-3-1928 Terband

dv Aize Lommes de Vries en Jacobje Tjeerds Peper

 

1. Geeltje 17-2-1905 Lippenhuizen - 11-10-1989 Drachten

x Jacob Jans van der Sluis (4.1.12.2.2.1), boer te Hemrik, Opsterland 10-5-1928

2. Aize 7-2-1908 Lippenhuizen, boer te Lippenhuizen

            x Klaaske Nijdam, Opsterland 4-8-1932

3. Wytze 27-5-1912 Lippenhuizen - 1-4-2007 Oosterwolde

            x Hendrikje Kromkamp, Ooststellingwerf 22-5-1943

4. Gauke 19-12-1917 Lippenhuizen - 12-1-2007 Heerenveen, leraar tuinbouwonderwijs

                                   x Trijntje Nijholt, Ooststellingwerf 2-6-1945

 

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2011%20416xx_bestanden/image014.jpg

Geele Wytzes en Gerritje de Vries

4.1.6.4.1      GEELKE (JACOBS)

 

26-4-1871 Lippenhuizen - 23-1-1940 Lippenhuizen

x Luite ZWANENBURG, boer, Opsterland 7-5-1897

7-4-1868 Lippenhuizen - 22-1-1944 Lippenhuizen

zv Gooitzen Binnes Zwanenburg en Antje Sietzes van der Meulen

 

1. Gooitzen (1899)

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2011%20416xx_bestanden/image016.jpg

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2011%20416xx_bestanden/image018.jpg

Geelke Jacobs

Geelke Jacobs en

Luite Zwanenburg

 

4.1.6.4.2      HYLKJE (JACOBS)

 

1-6-1873 Lippenhuizen - 12-3-1929 Lippenhuizen

x Sietze ZWANENBURG, boer, Opsterland 8-5-1902

26-12-1865 Lippenhuizen - 10-5-1918 Lippenhuizen 

zv Gooitzen Binnes Zwanenburg en Antje Sietzes van der Meulen

 

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2011%20416xx_bestanden/image020.jpg

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2011%20416xx_bestanden/image022.jpg

Hylkje Jacobs

Sietze Zwanenburg

 

4.1.6.4.3      TEIJE (JACOBS)                                                          boer

 

12-5-1876 Lippenhuizen - 25-3-1947 Gorredijk

x Akke DE VRIES, Opsterland 13-5-1909

22-3-1871 Langezwaag - 28-2-1956 Gorredijk

dv Jan Abeles de Vries en Foekje Meines Meina

 

1. Saakje 8-3-1910 Terwispel - 26-9-1997 Gorredijk

x Jan Arents van der Sluis, architect te Gorredijk, Opsterland 3-1-1935

 

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2011%20416xx_bestanden/image024.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

achter: Teije Jacobs

voor: Jacob Arends, Akke de Vries en Saakje Teijes

 

 

4.1.6.6.1      HYLKJE (JANS)

 

14-12-1874 Gorredijk - 28-1-1954 Langezwaag

 

x Fedde BOSMA, kastelein, Opsterland 19-5-1899

29-9-1874 Nieuwehorne - 13-12-1909 Kortezwaag

zv Jochem Bonnes Bosma en Klaaske Feddes Wedman

 

x Opsterland 5-3-1914 Gerrit BOSMA,

25-12-1868 Langezwaag - 31-1-1956 Balkbrug

zv Gooitzen Uilkes Bosma en Pietje Gerrits Akkerman

 

                        uit eerste huwelijk: 1. Jochum (1901)

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2011%20416xx_bestanden/image026.jpg

Gerrit Bosma en Hylkje Jans

 

4.1.6.6.2      TRIJNTJE (JANS)

2-4-1877 Gorredijk - 22-1-1964 Groningen

x Harm MULDER, directeur zuivelfabriek, Oosterhesselen 6-6-1907

1-3-1880 Sleen - 4-1-1965 Groningen

zv Hendrik Mulder en Grietje Hidding

 

                        1. Hendrik

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2011%20416xx_bestanden/image028.jpg Harm Mulder, Hendrik, Trijntje Jans

 

4.1.6.6.3      JOHANNA (JANS)

 

26-8-1879 Gorredijk - 9-6-1953 Sneek

x Cornelis ZEEMAN, dominee, Lemsterland 23-11-1904

10-9-1878 Lemmer - 18-9-1932 Vollenhove

zv Paulus Zeeman en Aaltje Cornelis' Bakker

           

1. Alida Paulina (1908 Vrouwenparochie)  2. Joukje (1909)  3. Paul Dirk (1910) 4. Janna Arendina (1915 Haskerhorne) x G. Kaastra

 

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2011%20416xx_bestanden/image030.jpg

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2011%20416xx_bestanden/image032.jpg

Johanna Jans

Arent Jans

  

4.1.6.6.4      ARENT (JANS)                    timmerman

 

10-11-1884 Gorredijk - 19-3-1922 Gorredijk

x Feikje VAN ZWOL, Opsterland 15-4-1910

8-6-1888 Terwispel - 1-5-1974 Gorredijk

dv Tjeerd Feitzes van Zwol en Sijke Sytzes Sytsma

 

1. Jan 15-8-1910 Kortezwaag - 13-11-1968 Gorredijk, architect

            x Saakje Teijes van der Sluis, Opsterland 7-10-1966

2. Sijke 26-3-1914 Gorredijk - 27-2-1996 Drachten, huishoudster te Gorredijk

 

 

4.1.6.7.3      HYLKJE (KORNELIS)

 

26-5-1887 Kortezwaag - 2-3-1956 Appingedam

x Cornelis Theodorus BERVOETS, koopman, Opsterland 27-4-1911

15-12-1884 Hoorn (Gr) - 7-5-1964 Appingedam

zv Adrianus Bervoets en Antje Bohse

 

1.Adrianus Kornelis (1912) register-accountant te Geldrop, x Ellen Witsenburg  2. Sjoukje Anna (1914) 3. Antje (1919) lerares M.O., x Lubbert de Boer, register-accountant te Almelo 4. Theodora Cornelia (1923)

 

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2011%20416xx_bestanden/image034.jpg

Hylkje Kornelis’ en Cornelis Bervoets

 

4.1.6.7.4      JOHANNES (KORNELIS)                    grondwerker

 

16-10-1890 Kortezwaag - 25-11-1971 Drachten

x Wietske DE VRIES, Opsterland 22-5-1919

7-5-1895 Kortezwaag - 23-8-1969 Lippenhuizen

dv Fokke de Vries en Antje Jonkers

 

1. Kornelis 25-11-1919 Kortezwaag, mijnwerker te Brunssum

            x Hedwig Bernardine Maassen, Brunssum 3-8-1951

2. Sjoukje Anna 20-11-1921 Kortezwaag - 3-11-1996 Leeuwarden

x Jacob Bethlehem, arbeider, Opsterland 18-6-1950

3. Dirkje 4-8-1931 Kortezwaag - 12-9-2006 Drachten

x Sybe de Jong, Opsterland 17-2-1955

 

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2011%20416xx_bestanden/image036.jpg

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2011%20416xx_bestanden/image038.jpg

Johannes Kornelis

Wietske de Vries

4.1.6.8.1      HYLKJE (ALLES)

 

23-7-1885 Ureterp - 30-7-1975 Drachten

x Johannes TERPSTRA, kruidenier en arbeider, Opsterland 17-5-1912

29-1-1880 Siegerswoude - 11-2-1958 Siegers­woude

zv Jan Johannes' Terpstra en Aaltje Siegers Buursma

 

Onderstaand een foto van Johannes en Hylkje Terpstra-van der Sluis met hun elf kinderen.

staand vlnr: Aukje Terpstra, Jannes Terpstra, Alle Terp­stra, Froukje Dekker-Terpstra, Jan Terpstra, Aaltje Heid­stra-Terpstra, Sieger Terpstra, Anna de Vries-Terpstra, Geelke van der Wal-Terpstra.

zittend vlnr: Marie Terpstra, Johannes Terpstra, Hylkje Terpstra-van der Sluis, Coba Reitsema-Terpstra.

 

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2011%20416xx_bestanden/image040.jpg

 

4.1.6.8.2      GEELKE (ALLES                    onderwijzeres

 

24-8-1886 Ureterp - 22-8-1965 Drachten

ongehuwd

 

4.1.6.8.3      AUKJE (ALLES)                                                           coupeuse

 

4-1-1888 Ureterp - 20-8-1974 Drachten

ongehuwd

 

4.1.6.8.4      AREND (ALLES)                    tuinbouwer

 

12-10-1889 Ureterp - 6-7-1974 Purmerend

x Anna BAKKER, Purmerend 22-5-1919

14-5-1895 Purmerend - 12-10-1971 Purmerend

dv Cornelis Bakker en Saartje Stam

 

1. Charlotte 10-10-1921 Amsterdam, te Delden

x Jan Koning, scheikundig ingenieur, Purmerend 21-12-1948

 

4.1.6.8.5      LIBBE (ALLES)                     mijnwerker

 

5-1-1892 Ureterp - 30-8-1974 Drachten

ongehuwd

 

4.1.6.8.6      JACOBJE (ALLES)

 

5-2-1893 Ureterp - 28-1-1980 Haren

x Jan Hendrik EISSES, conrector Heymanscollege, Smallingerland 24-12-1915

17-3-1888 Groningen - 27-11-1978 Haren

zv Hendrik Jan Eisses en Dirkien Veendorp

 

4.1.6.12.1    TJALLE (LUITZENS)                                                  docent lerarenopleiding

 

5-4-1890 Luxwoude - 25-5-1970 Den Haag

x Liefke POSTHUMUS, Aengwirden 28-12-1918

1-4-1892 Luinjeberd - 14-8-1967 Den Haag

dv Arjen Posthumus en Jantje Krol

 

1. Luitzen 21-12-1919 Den Haag – 14-11-1983 Leeuwarden, directeur Gezondheidsdienst

            x Elisabeth Westerhuis, Utrecht 8-11-1945

2. Johanna 2-6-1922 Den Haag, lerares nijverheidsonderwijs

x Petrus Johannes Wirth, officier Kon. Ned. Marine, Den Haag 11-6-1946

3. Jeltje 26-4-1925 Den Haag, lerares lich. opv.

x Simon Barreveld, leraar lich. opv., Den Haag 22-8-1949

4 Adriana Hendrika Elisabeth 19-9-1927 Den Haag - 3-3-1979 Haren, angliste

x Johannes Lanjouw, anesthesist, Groningen 18-12-1956

5. Arjen Johannes 28-12-1931 Den Haag, landbouwkundig ingenieur in Mexico

            x Marianne Yampolsky, fotografe en illustratrice, Mexico City 31-7-1967

 

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2011%20416xx_bestanden/image042.jpg

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2011%20416xx_bestanden/image044.jpg

Tjalle Luitzens

Liefke Posthumus

 

4.1.6.12.2    ARENT (LUITZENS)                                                   boer

 

9-1-1892 Luxwoude - 8-2-1981 Heerenveen

x Wikje VAN BRUGGEN, Opsterland 9-5-1922

19-8-1897 Terwispel - 10-3-1975 Terwispel

dv Willem van Bruggen en Maaike Popkema

 

1. Maaike 22-4-1923 Terwispel - 31-10-2009 Drachten

x Klaas Berga, boer te Ureterp, Opsterland 14-5-1947

2. Jeltje 21-10-1924 Terwispel - 3-7-1990 Drachten

3. Willemke 24-11-1925 Terwispel - 23-1-1966 Leeuwarden

x Rinze Comello, zuiveldirecteur, Opsterland 23-4-1949

4. Luitzen 11-1-1928 Terwispel - 12-8-2006 Wolvega, boer te Nieuwehorne

            x Maartje de Bruin, Opsterland 21-7-1955

 

4.1.6.12.3    MINKE (LUITZENS)

 

30-7-1893 Lippenhuizen - 19-1-1944 Wijnjeterp

x Alle DE BOER, boer, Marum 30-9-1921

1-10-1889 Niebert - 15-4-1969 Wijnjeterp

zv Pieter Liekel de Boer en Grietje Wiersema

 

4.1.6.12.4    WYTZE (LUITZENS)                                                   boer

 

8-10-1896 Lippenhuizen - 27-11-1967 Nieuwehorne

x Klaaske NIEUWLAND, Opsterland 16-5-1928

19-7-1900 Wijnjeterp

dv Rienk Nieuwland en Hiltje Veenstra

 

1. Luitzen 1-5-1929 Oudehorne, directeur gemeentelijke dienst te Voorburg

x Antje de Glee, Heerenveen 17-2-1949

x Cornelia Jenken, Nederhorst den Berg 7-2-1963

2. Hiltje 8-2-1932 Oudehorne, te Nieuwehorne

x Riekele Hoekstra, boer, Heerenveen 4-9-1952

3. Rienk 8-2-1935 Oudehorne, boer te Bontebok

            x Janna Woudstra, Heerenveen 22-11-1962

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2011%20416xx_bestanden/image046.jpg

vlnr: Hiltje, Klaaske Nieuwland, Rienk, Wytze Luitzens, Luitzen

 

4.1.6.12.5    TAMME (LUITZENS)                                                 boer

 

30-6-1898 Terwispel - 13-11-1972 Gorredijk

x Trijntje PEL, Schoterland 7-5-1927

20-7-1903 Terwispel  

dv Jacob Wiegers Pel en Meintje Elles Welles

 

4.1.6.12.6    JACOB (LUITZENS)                                                    boer

 

16-2-1900 Terwispel - 20-8-1980 Heerenveen

x Hiltje DE JONG, Opsterland 23-5-1929

27-1-1905 Ureterp - 24-5-1979 Gorredijk

dv Hans de Jong en Grietje Postma

 

1. Luitzen Jacob 7-8-1930 Kortezwaag - 12-9-1981 Wommels

            x Hinke van der Weide, Opsterland 11-5-1957

2. Griet 18-7-1932 Kortezwaag

x Jan Klaver, boer te Hoornsterzwaag, Opsterland 12-5-1955

3. Hans 20-8-1937 Kortezwaag - 1-4-1993 Gorredijk, boer

            x Antje Oosterloo, Opsterland 9-5-1962

 

4.1.6.12.7    HYLKJE (LUITZENS)

 

5-4-1903 Terwispel - 26-4-1934 Leeuwarden

x Binne HOUWING, boer, Opsterland 16-5-1928

11-4-1903 Kortezwaag - 15-8-1986 Gorredijk         

zv Jan Foppe Houwing en Saakje Binsma

 

4.1.6.12.8    KORNELIS (LUITZENS)                                            boer

 

21-4-1906 Terwispel, te Gorredijk

x Iskje JELSMA, Opsterland 21-5-1931

30-6-1906 Ureterp

dv Engbert Jelsma en Hylkje de Haan

 

1. Hylkje 24-8-1934 Kortezwaag

x Lammert van der Weide, boer te Gorredijk, Opsterland 2-5-1958