TIENDE GENERATIE

 

De Van der Sluis-site is inmiddels volledig vernieuwd en aangevuld. Het resultaat is te vinden vanaf de nieuwe startpagina. Gegevens over de hiernavolgende tak van de familie vindt u daar op de nieuwe pagina’s voor de zonen en dochters van Arend Wytzes van der Sluis.

 

 

4.1.6.1         WYTZE (ARENDS)                                                       boer

4-10-1837 Terwispel - 24-11-1924 Lippenhuizen

x Geelke Geeles WESTERHOF, Opsterland 15-5-1868

1-11-1835 Lippenhuizen - 20-9-1914 Lippenhuizen

dv Geele Pieters Westerhof en Elisabeth Tjeerds Arendsz

 

1.     Elisabeth                  8-10-1870 Terwispel

2.      Arend                       14-3-1872 Terwispel

3.     Ytje                          4-9-1673 Terwispel

4.     Hylkjen                    14-6-1875 Terwispel

5.     Geele                       14-6-1875 - 11-6-1876 Terwispel

6.     Geele                       13-4-1877 Kortezwaag

 

De boerderij van Wytze Arends brandde af voordat hij de polis van de brandverzekering had ontvangen (toentertijd was men pas verzekerd als men de polis in huis had). Zodoende kreeg hij niets uitgekeerd. Wytze Arends heeft daarna op zeer klei­ne schaal nog wat geboerd: vier koeien en een paar stukken land.

 

4.1.6.2         JACOBJEN (ARENDS)

16-10-1839 Terwispel - 9-2-1910 Langezwaag

x Johannes VLEER, boer, Opsterland 30-5-1865

26-3-1839 Oldeboorn - 2-8-1907 Langezwaag

zv Willem Aukes Vleer en Hantje Tjerks Bottema

 

1. Hantje (1863-1947) x Wiebe Jacobs Walstra, x Oebele Bouma  2. Hylkjen (1864-1937) x Reinier Wiersma, x Wiebe Jellema 3. Arend (1866-1950) x Janke Braunius  4. Willem Johannes (1868-1886)  5. Janke (1870) x Hans Mulder, x Koop Vonk  6. Tjerk Johannes (1874-1874) 7. Trijntje (1877) x Andries Annes Veenstra

 

4.1.6.3         JANKE (ARENDS)      

1-12-1840 Terwispel - 7-9-1927 Heerenveen

x Hendrik GROEN, boer, Opsterland 28-4-1865

23-8-1836 Heerenveen - 15-6-1906 Heerenveen

zv Pieter Hendriks Groen en Elisabeth de Boer

 

1. Pieter (1866)  2. Aant (1867-1867) 3. Arend (1868)  4. Elizabeth (1869) x Wytze Zandstra  5. Wietze (1871-1918) x Antje van der Mei  6. Wieger (1873) x Berber Pasma, naar VS,  7. Jacob (1875) x Zwaantje Hoekstra  8. Hielkje (1877-1945) x Pieter Thees Sierdsma  9. Tietje (1878-1958) x Bernardus Holtrop  10. Bonne (1880) x Dutje Bosma 11. Jacobje (1881) x Barteld Boosman

 

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2010%20416x_bestanden/image004.jpg   http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2010%20416x_bestanden/image006.jpg

Janke Arends van der Sluis               Hendrik Pieters Groen

 

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2010%20416x_bestanden/image008.jpg

Op de bovenstaande foto Janke vdS en Hendrik Groen met hun nakomelingen, gefotografeerd voor hun boerderij, bij het 40-jarig huwelijksfeest in 1905

vlnr achter: Pieter Hendrik, Tite, Wieger x Berber Pasma (voor hem met Sytske en Hendrika), Wytse Zandstra x Elisa­beth met Janke, Bonne, Jacob, Arend, Bartele Boosman x Jacobje, Wietze x Jacoba vd Mei, Hylkje. Midden: Janke Arends en Hendrik P. Groen.

 

4.1.6.4         JACOB (ARENDS)                                                   boer

17-12-1844 Terwispel - 7-7-1919 Terwispel

x Saakjen Teijes HEMRICA, Opsterland 14-5-1869

23-4-1854 Lippenhuizen - 14-1-1900 Terwispel

dv Teije Piers Hemrica en Geelke Idskes Jongsma

 

1.     Geelke                  26-4-1871 Lippenhuizen

2.     Hylkje                   1-6-1873 Lippenhuizen

3.     Teije                     12-5-1876 Lippenhuizen

 

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2010%20416x_bestanden/image010.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Arends van der Sluis was eerst boer in Lippenhuizen, maar op 29 sep­tember 1897 wordt de boerderij van zijn vader Arend Wytzes ver­kocht. Jacob koopt de boerderij en het in de directe omgeving gelegen weiland, ruim 21 ha., voor f 14.785,­-.

 

4.1.6.6         JAN (ARENDS)                     timmerman

6-7-1849 Terwispel - 1-12-1925 Gorredijk

x Joukje Johannes' DE BOER, Opsterland 26-11-1874

4-5-1849 Kortezwaag - 8-3-1929 Terband

dv Johannes Johannes' de Boer en Trijntje Jacobs Koopmans

 

1.     Hylkje                   14-12-1874 Gorredijk

2.     Trijntje                 2-4-1877 Gorredijk

3.     Johanna                26-8-1879 Gorredijk

4.     Arent                     10-4-1884 Gorredijk

 

 

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2010%20416x_bestanden/image012.jpg    http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2010%20416x_bestanden/image014.jpg

Jan Arends van der Sluis en Joukje Joh. de Boer

 

4.1.6.7         KORNELIS (ARENDS)                                                boer

9-3-1851 Terwispel - 11-12-1903 Kortezwaag

x Sjoukje Johannes' DE BOER, Opsterland 9-6-1682

12-12-1852 Kortezwaag - 14-1-1940 Kortezwaag

dv Johannes Johannes' de Boer en Trijntje Jacobs Koopmans

 

1.     Johannes                  22-1-1883 - 24-6-1883 Kortezwaag

2.     Johannes                  10-4-1884 - 2-3-1889 Kortezwaag

3.     Hylkje                      26-5-1887 Kortezwaag

4.     Johannes                  16-10-1890 Kortezwaag

 

4.1.6.8         ALLE (ARENDS)                                                          op kantoor zuivelfabriek

11-1-1853 Terwispel - 31-7-1929 Sneek

x Froukje Libbes WIERING, Opsterland 30-5-1884

31-5-1851 Ureterp - 25-5-1919 Ureterp

dv Libbe Jeens Wiering en Geelke Sytzes Reindersma

 

1.     Hylkje                      23-7-1885 Ureterp

2.     Geelke                     24-8-1886 Ureterp

3.     Aukje                       4-1-1888 Ureterp

4.     Arend                       12-10-1889 Ureterp

5.     Libbe                        5-1-1892 Ureterp

6.     Jacobje                    5-2-1893 Ureterp

 

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2010%20416x_bestanden/image016.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Arends van der Sluis en Froukje Wiering met hun kin­deren, vlnr: Hylkje Terpstra-van der Sluis, Johannes Terp­stra, Alle Arends, Jacobje, Libbe, Froukje Wiering, Geelke, Arend, Aukje.

 

 

4.1.6.10       DOETJE (ARENDS)

3-7-1856 Terwispel - 26-9-1938 Zeist

x Wiebe WALSTRA, onderwijzer, Opsterland 31-7-1875

18-3-1852 Terwispel - 22-5-1917 Arnhem

zv Kornelis Wiebes Walstra en Engeltje Feddes Zwanenburg

 

1. Engeltje (1877) x Johannes Benjaminse 2. Fokje (1883) x Meijer 3. Kornelis (1885) x Elisabeth de Vries

 

Wiebe Kornelis' Walstra, die met Doetje Arends getrouwd was, was de eerste onderwijzer aan de lagere school van Nijbeets. Deze baan was een buitenkans, er werd meteen ook woonruimte aangeboden, en daarom trouwden Wiebe en Doetje op jonge leef­tijd. Op de foto linksonder is duidelijk te zien dat Doetje daar nog erg jong is. Later is Wiebe Walstra nog werkzaam ge­weest in Drachten. Bergum en Arnhem.

Hij kreeg bekendheid als mede-auteur van series schoolboeken en wandplaten als:

Het volle leven (met Ligthart en Scheepstra, tekeningen van Jetses)

Ambachten en bedrijven (met Scheepstra, 15 wandplaten)

Twintig platen voor aanschouwingsonderwijs (met Scheepstra)

Natuurkennis voor de volksschool (met Scheepstra)

Spreken en lezen (met Scheepstra en Veldkamp)

 

 

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2010%20416x_bestanden/image018.jpg                       http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2010%20416x_bestanden/image020.jpg

Doetje Arends, Wiebe Walstra                     vlnr: Kornelis Wiebes Walstra, Fokje Meijer-Walstra,

en Engeltje                                      Doetje Arends en Engeltje Benjaminse-Walstra

 

4.1.6.11       JAPKE (ARENDS)

1-11-1857 Terwispel - 22-8-1939 Ureterp

x Wobbe KRAMER, bakker, Opsterland 11-3-1887

12-11-1859 Ureterp - 27-1-1944 Ureterp

zv Pier Kornelis' Kramer en Tjitske Wobbes Rinsema

 

                        1. Tjitske (1888) x Ate Keuning 2. Pier Cornelis (1890) x Joukje de Boer

 

4.1.6.12       LUITZEN (ARENDS)                                                   boer

25-7-1859 Terwispel - 29-5-1941 Kortezwaag

x Jeltje Tjalles DE JONG, Opsterland 16-5-1889

3-8-1863 Kortezwaag - 14-7-1943 Kortezwaag

dv Tjalle Tammes de Jong en Minke Kornelis' Bosma

 

1.     Tjalle                       5-4-1890 Luxwoude

2.     Arent                        9-1-1892 Luxwoude

3.     Minke                       30-7-1893 Lippenhuizen

4.     Wytze                      8-10-1896 Lippenhuizen

5.     Tamme                     30-6-1898 Terwispel

6.     Jacob                        16-2-1900 Terwispel

7.     Hylkje                      5-4-1903 Terwispel

8.     Kornelis                   21-4-1906 Terwispel

 

 

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2010%20416x_bestanden/image022.jpg  http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2010%20416x_bestanden/image024.jpg

 

Luitzen Arends van der Sluis en Jeltje Tjalles de Jong

 

4.1.6.13       DOUWE (ARENDS)                                                     boer

6-6-1861 Terwispel - 14-4-1948 Lippenhuizen

x Froukje Wiegers JONGBLOED, Opsterland 10-5-1907

23-9-1863 Duurswoude - 22-12-1952 Veenwouden

dv Wieger Wiegers Jongbloed en Geertje Everts Hoekstra

 

 

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2010%20416x_bestanden/image026.jpg   http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%2010%20416x_bestanden/image028.jpg

 

Douwe Arends van der Sluis en Froukje Wiegers Jongbloed