Tiende generatie
Zonen Arend Wytzes van der Sluis (1815 - 1891)


4.1.6.1
WYTZE ARENDS, boer te Lippenhuizen

4-10-1837 Terwispel - 24-11-1924 Lippenhuizen
x Geelke Geeles Westerhof, Opsterland 15-5-1868
1-11-1835 Lippenhuizen - 20-9-1914 Lippenhuizen
dv Geele Pieters Westerhof en Elisabeth Tjeerds Arendsz

1. Elisabeth 8-10-1870 Terwispel
2. Arend 14-3-1872 Terwispel
3. Ytje 4-9-1673 Terwispel
4. Hylkjen 14-6-1875 Terwispel
5. Geele 14-6-1875 - 11-6-1876 Terwispel
6. Geele 13-4-1877 Kortezwaag

De boerderij van Wytze Arends brandde af voordat hij de polis van de brandverzekering had ontvangen (toentertijd was men pas verzekerd als men de polis in huis had. Zodoende kreeg hij niets uitgekeerd. Wytze Arends heeft daarna op zeer kleine schaal nog wat geboerd: vier koeien en een paar stukken land.

4.1.6.4
JACOB ARENDS, boer te Terwispel

17-12-1844 Terwispel - 7-7-1919 Terwispel
x Saakjen Teijes Hemrica, Opsterland 14-5-1869
23-4-1854 Lippenhuizen - 14-1-1900 Terwispel
dv Teije Piers Hemrica en Geelke Idskes Jongsma

1. Geelke 26-4-1871 Lippenhuizen
2. Hylkje 1-6-1873 Lippenhuizen
3. Teije 12-5-1876 Lippenhuizen


Jacob Arends van der Sluis

Jacob Arends van der Sluis was eerst boer in Lippenhuizen, maar op 29 september 1897 wordt de boerderij van zijn vader Arend Wytzes verkocht. Jacob koopt de boerderij en het in de directe omgeving gelegen weiland, ruim 21 ha., voor f 14.785,-.

4.1.6.6
JAN ARENDS, timmerman te Gorredijk

6-7-1849 Terwispel - 1-12-1925 Gorredijk
x Joukje Johannes' de Boer, Opsterland 26-11-1874
4-5-1849 Kortezwaag - 8-3-1929 Terband
dv Johannes Johannes' de Boer en Trijntje Jacobs Koopmans

1. Hylkje 14-12-1874 Gorredijk
2. Trijntje 2-4-1877 Gorredijk
3. Johanna 26-8-1879 Gorredijk
4. Arent 10-4-1884 Gorredijk


Jan Arends van der Sluis en Joukje Joh. de Boer

4.1.6.7
KORNELIS ARENDS, boer te Kortezwaag

9-3-1851 Terwispel - 11-12-1903 Kortezwaag
x Sjoukje Johannes' de Boer, Opsterland 9-6-1882
12-12-1852 Kortezwaag - 14-1-1940 Kortezwaag
dv Johannes Johannes' de Boer en Trijntje Jacobs Koopmans

1. Johannes 22-1-1883 - 24-6-1883 Kortezwaag
2. Johannes 10-4-1884 - 2-3-1889 Kortezwaag
3. Hylkje 26-5-1887 Kortezwaag
4. Johannes 16-10-1890 Kortezwaag


4.1.6.8
ALLE ARENDS, administrateur zuivelfabriek te Ureterp

11-1-1853 Terwispel - 31-7-1929 Sneek
x Froukje Libbes Wiering, Opsterland 30-5-1884
31-5-1851 Ureterp - 25-5-1919 Ureterp
dv Libbe Jeens Wiering en Geelke Sytzes Reindersma

1. Hylkje 23-7-1885 Ureterp
2. Geelke 24-8-1886 Ureterp
3. Aukje 4-1-1888 Ureterp
4. Arend 12-10-1889 Ureterp
5. Libbe 5-1-1892 Ureterp
6. Jacobje 5-2-1893 Ureterp


Alle Arends van der Sluis en Froukje Wiering met hun kinderen,
vlnr: Hylkje Terpstra-van der Sluis, Johannes Terpstra, Alle Arends, Jacobje, Libbe, Froukje Wiering, Geelke, Arend, Aukje.

4.1.6.12
LUITZEN ARENDS, boer te Kortezwaag

25-7-1859 Terwispel - 29-5-1941 Kortezwaag
x Jeltje Tjalles de Jong, Opsterland 16-5-1889
3-8-1863 Kortezwaag - 14-7-1943 Kortezwaag
dv Tjalle Tammes de Jong en Minke Kornelis' Bosma

1. Tjalle 5-4-1890 Luxwoude
2. Arent 9-1-1892 Luxwoude
3. Minke 30-7-1893 Lippenhuizen
4. Wytze 8-10-1896 Lippenhuizen
5. Tamme 30-6-1898 Terwispel
6. Jacob 16-2-1900 Terwispel
7. Hylkje 5-4-1903 Terwispel
8. Kornelis 21-4-1906 Terwispel


Luitzen Arends van der Sluis en Jeltje Tjalles de Jong


4.1.6.13
DOUWE ARENDS, boer te Lippenhuizen

6-6-1861 Terwispel - 14-4-1948 Lippenhuizen
x Froukje Wiegers Jongbloed, Opsterland 10-5-1907
23-9-1863 Duurswoude - 22-12-1952 Veenwouden
dv Wieger Wiegers Jongbloed en Geertje Everts Hoekstra


Douwe Arends van der Sluis en Froukje Wiegers Jongbloed