Familieboek Van der Sluis


In 1981 verscheen het familieboek Van der Sluis, samengesteld door Pytsje van der Sluis en Reitze Jonkman. Dat gebeurde nog via een (weliswaar elektrische) typemachine en letterlijk knip- en plakwerk. Bij archiefonderzoek kregen we nog de originele boeken in handen, waarin zelf gebladerd kon worden naar de gewenste gegevens. Daarnaast konden we nog op grote schaal gebruik maken van de vele prachtige verhalen die in de familie bij de toen oudste generatie de ronde deden. Inmiddels zijn natuurlijk de meeste van onze informanten van destijds overleden.

Nu, bijna 25 jaar later, verschijnt een gedigitaliseerde versie op internet. Door het oude boek en de bijbehorende foto's in te scannen kon door modern knip- en plakwerk de stamboom voor iedereen toegankelijk worden gemaakt. Met het oog op deze openbare toegankelijkheid is om privacy-redenen besloten om de jongste generaties niet op deze wijze te publiceren.

Eerder gemaakte fouten zijn hersteld, voorzover ze ons uiteraard bereikt hebben. Wie aanmerkingen of aanvullingen op de gepubliceerde gegevens heeft kan deze sturen naar het hiernaast vermelde e-mailadres.

Nieuwe stamvader


De genealogie is inmiddels ook met een nieuwe stamvader uitgebreid: Alle Sjoerds, geboren rond 1530. Hij was ook al in 1981 'verdacht', zijn naam kwam voor in de zogenaamde Personele Impositie van het dorp Terwispel, maar een verwantschap kon niet worden aangetoond. Het officiële bewijs hiervoor moet nog worden bewerkt en zal binnenkort worden gepubliceerd.