ELFDE GENERATIE

 

De Van der Sluis-site is inmiddels volledig vernieuwd en aangevuld. Het resultaat is te vinden vanaf de nieuwe startpagina. Gegevens over de hiernavolgende tak van de familie vindt u daar op de nieuwe pagina’s voor de kinderen van Jacob Jans, Alle Jans, Wytze Jans, Kornelis Jans en Ype Jans van der Sluis.

 

4.1.12.2.1         DOETJE (JACOBS)

28-2-1873 Siegerswoude - 5-12-1952 Donkerbroek

x Fokke HEIDA, boer, Opsterland 16-5-1902

10-2-1875 Hoornsterzwaag - 27-12-1941 Donkerbroek

zv Roelof Fokkes Heida en Metje Sietzes Landmeter

 

4.1.12.2.2         JAN (JACOBS)                                                        boer

14-8-1874 Siegerswoude - 8-1-1928 Hemrik

x Anke HOOGEVEEN, Opsterland 9-5-1902

26-10-1877 Lippenhuizen - 5-12-1947 Drachten

dv Jippe Jacobs Hoogeveen en Jeltje Tjibbes Smits

 

1. Jacob 11-6-1903 Jubbega, boer te Hemrik

            x Geeltje Geeles van der Sluis, Opsterland 10-5-1928

2. Jeltje 14-9-1904 Jubbega, te Lippenhuizen        

x Sjoerd Eppinga, aannemer, Opsterland 30-5-1929

3. Rinskje 25-12-1906 Jubbega, te Ureterp

x Hinne de Boer, medewerker makelaarskantoor, Smallingerland 9-5-1930

4. Bontje 19-9-1908 Jubbega - 28-5-1910 Jubbega

5. Jippe 26-12-1911 Jubbega, onderwijzer te Apeldoorn

            x Aaltje Kloosterman, Smallingerland 4-8-1938

6. Bontje 2-5-1915 Jubbega, onderwijzeres te Drachten

7. Wiebe 13-10-1919 Hemrik - 25-8-1998 IJhorst, hoofd der school

            x Boukje Jacoba de Jong, Smallingerland 12-12-1944

 

   

Jan Jacobs van der Sluis en Anke Jippes Hoogeveen

 

Foto t.g.v. het 25-jarig huwelijksfeest van Jan Jacobs en Anke Jippes Hoogeveen

vlnr: Bontje, Jippe, Jeltje, Jacob, Rinskje, Wiebe

 

4.1.12.2.3         JOUKJE (JACOBS)         

8-1-1877 Hemrik - 29-8-1907 Hemrik

x Date DE JONG, machinist-stoker, Opsterland 2-6-1904

19-9-1878 Kooten - 5-6-1950 Hemrik

zv Wiebe Lammerts de Jong en Anna Dates Fckkena

 

4.1.12.2.4         WIEBE (JACOBS)                         burgemeester, kamerlid

30-12-1881 Hemrik - 16-9-1963 Almelo

x Bontje HOOGEVEEN, Opsterland 8-5-1908

2-5-1881 Lippenhuizen - 27-12-1960 Almelo

dv Jippe Jacobs Hoogeveen en Jeltje Tjibbes Smits

 

1. Jeltje 23-3-1910 Amsterdam

x Hendrik Frederik Meijer, architect te Amsterdam, Goor 23-6-1936

2. Jacob 8-6-1915 Amsterdam - 28-6-1934 Goor

 

Wiebe Jacobs begon als onderwijzer in Lippenhuizen en later in Amsterdam. Hij werd lid van de SDAP en zat in de redac­tie van 'De Blauwe Vaan'. Vanuit Amsterdam vertrok hij naar Almelo waar hij zeer actief was in de socialistische bewe­ging en de drankbestrijding. Hij werd lid van Provinciale Staten in 1923 en werd in 1925 tot lid van de Tweede Kamer gekozen, dit lidmaatschap bekleedde hij tot 1946. Hij was landbouwdeskundige voor zijn partij. In 1926 werd hij be­noemd tot burgemeester van Goor, welk ambt hij tot 1947 heeft bekleed.

Een van de zaken waar hij voor streed was de afschaffing van de verhooggelden. Bij een verkoping kon de hoogste inschrij­ver als eerst zijn bod verhogen, hij verdiende daarmee zo'n 20% van het verhoogde bedrag. Was men zo gelukkig dat het totaal weer verhoogd werd, dan had men flink wat verdiend.

Zie voor meer informatie http://www.parlement.com/9291000/biof/01264.

 

4.1.12.2.5         JANKE JACOBA (JACOBS)                         onderwijzeres

2-6-1884 Hemrik - 6-8-1973 Leidschendam

ongehuwd

 

4.1.12.2.6         ALLE (JACOBS)                                                     hoofd der school

3-7-1892 Hemrik - 11-6-1947 Groningen

x Janna SCHUURMAN, Opsterland 27-9-1918

2-9-1896 Drachtster-Compagnie - 13-7-1984 Voorburg

dv Klaas Schuurman en Toltsje Weening

 

1. Jacob 8-7-1919 Donkerbroek, administrateur te Den Haag

            x Lilian Beatrix Verstraten, Voorburg 19-4-1962

2. Tollina 23-7-1924 Donkerbroek, te Minneapolis

x Carel Schroeder, meubelmaker, Den Haag 12-5-1948

x Lloyd Carlson, technicus vliegtuigfabriek, Minneapolis 5-8-1978

 

4.1.12.5.1         DOETJE (ALLES)

22-4-1882 Langezwaag - 6-5-1957 Rauwerd

x Rinke DIJKSTRA, koopman, Doniawerstal 5-8-1910

16-4-1879 Langweer - 10-3-1957 Rauwerd

zv Atte Rinkes Dijkstra en Trijntje Pieters Waaijer

 

4.1.12.5.2         DOUWE (ALLES)                                                    boer

19-2-1'884 Langezwaag - 20-1-1957 Leeuwarden

x Foekje PEKEMA, Doniawerstal 8-5-1908

5-10-1884 Broek - 21-1-1975 Veenwouden

dv Sietze Wiebes Pekema en Geeske Pieters van Dijk

 

1. Alle 8-4-1910 Sorremorre - 27-5-1995 Grou, boer

            x Meike Dijkstra, Menaldumadeel 10-5-1939

2. Geeske 9-2-1912 Sorremorre - 19-09-1997 Wergea     

x Wietze Kaastra, boer te Wergea, Idaarderadeel 3-5-1934

 

Douwe Alles van der Sluis en

Foekje Pekema

Jan Alles van der Sluis en

Reinskje Zandstra

 

4.1.12.5.3         JAN (ALLES)                          timmerman, aannemer

16-10-1885 Langezwaag - 22-5-1955 Sneek

x Reinskje ZANDSTRA, Leeuwarderadeel 19-5-1909

10-10-1883 Langweer - 18-2-1971 Sint Nicolaasga

dv Freerk Annes Zandstra en Angenietje Tjeerds van der Leij

 

1. Freerk Anne 27-6-1912 Langweer, ingenieur Heidemij te Arnhem

            x Fokjen Koopmans, Utingeradeel 30-5-1940

2. Alle 4-5-1916 Langweer - 7-2-1993 Langweer, boer te Sint Nicolaasga

            x Antje van der Meer, Idaarderadeel 8-5-1941

 

4.1.12.5.4         FOKKE (ALLES)                                                     boer

30-7-1887 Langezwaag - 24-3-1975 Giekerk

x Sietske HOFSTRA, Leeuwarderadeel 22-1-1930

1-6-1893 Idaard - 11-12-1981 Leeuwarden

dv Klaas Tettes Hofstra en Hantje Walstra

 

1. Alle 26-1-1931 Goutum, boer te Goutum

                                   x Martje Kuperus, Doniawerstal 2-10-1957

 

4.1.12.5.5         FOKJE (ALLES)                         huishoudster                                                            

28-4-1889 Langezwaag - 20-5-1968 Leeuwarden

ongehuwd

 

 

4.1.12.5.6         JACOB (ALLES)                                                     boer

4-3-1895 Langweer - 5-4-1951 Langweer

x Pietertje VAN DER WAL, Doniawerstal 6-5-1920

3-4-1896 Teroele - 22-3-1939 Langweer

dv Dirk Foekes van der Wal en Geeltje Bouwes Dijkstra

 

1. Alle 10-6-1921 Teroele, boer te Langweer

            x Uilkje Hoekstra, Doniawerstal 6-3-1947

2. Geeltje 18-2-1923 Teroele - 30-3-1943 Leeuwarden

3. Dirk 28-4-1929 Langweer, boer te Poppenwier

                                   x Anna Tjitske Jaarsma, Doniawerstal 21-5-1952

 

Jacob van der Sluis wordt, in de rol van zoon van Wilhelm Tell, door zijn zwager Rinke Dijkstra onder vuur genomen.

Jacob van der Sluis en

Pietertje van der Wal.

 

4.1.12.7.1         JAN (WYTZES)                                                        boer

6-2-1896 Terwispel - 3-10-1973 Heerenveen

x Cornelissche VAN DER SLUIS, Opsterland 16-12-1920

13-7-1897 Terwispel - 4-3-1968 Heerenveen

dv Lijkele van der Sluis en Idske Nauta

 

1. Wijtze 14-10-1922 Terwispel, veearts te Damwoude

            x Harmke van der Gaast, Doniawerstal 14-8-1952

2. Itte 22-4-1930 Terwispel, lerares tekenen te Ede

x Piet Zwaginga, adj. dir. NIZO, Opsterland 3-3-1956

 

Boven een actiefoto van Jan Wytzes, die een goede langebaanrijder was. Ook is een aantal door hem gewonnen medailles afgebeeld. Het krantenartikel uit 1922 spreekt bewonderend over de schaatser Jan Wytzes.

 

4.1.12.8.1         JAN (KORNELIS)                                                   boer

31-12-1890 Ureterp - 22-2-1943 Sorremorre

x Jitske HEMMINGA, Utingeradeel 11-5-1922

22-8-1894 Grouw - 17-11-1975 Heerenveen

dv Jan Rienks Hemminga en Antje Jans de Vries

 

4.1.12.8.2         KORNELIS (KORNELIS)                                      boer

27-7-1892 Ureterp - 24-1-1954 Langezwaag

x Trijntje DE VRIES, Opsterland 16-5-1925

10-7-1897 Langezwaag

dv Tjeerd Abeles de Vries en Elisabeth Wiegers Groen

 

1. Anna 24-2-1926 Drachten - 16-12-2006 De Knipe        

x Keimpe Wiebe Nijholt, boer in De Knipe, Heerenveen 4-5-1954

2. Tjeerd 10-2-1929 Wijnjeterp, medew. bedrijfsorganisatie te Steenwijk

            x Trijntje de Vries, Opsterland 17-5-1952

3. Jan Kornelis 14-9-1939 Langezwaag, timmerman in De Knipe

 

vlnr: Kornelis Kornelis’, Anna, Jan Kornelis,

Trijntje de Vries, Tjeerd

Achterop deze foto stond:

Keesje Sol­daat

 

4.1.12.9.1         DOETJE (YPES)

14-5-1897 Amsterdam - 5-2-1994 Kollum

x Dirk Gerard UBBELS, veearts, Haarlem 31-1-1945

26-5-1875 Beemster - 19-12-1960 Leiden

zv Jan Ubbels en Yda Gerritsen